nawozy azotowe - rodzaje i zastosowanie

Nawozy azotowe – rodzaje i zastosowanie do różnych roślin

Nawozy azotowe stanowią kluczowy element w procesie wspierania zdrowego wzrostu roślin oraz uzyskiwania obfitych plonów, będąc niezbędnym pierwiastkiem do prawidłowego funkcjonowania roślin. Azot, jako składnik gleby, odgrywa istotną rolę w rozwoju roślin, a jego niedobory mogą skutkować szybkim pogorszeniem kondycji roślin oraz ograniczeniem plonów. Aby skutecznie zaradzić tym wyzwaniom, powszechnie stosowane są różnorodne nawozy azotowe, dlatego istotne jest zrozumienie rodzajów tych nawozów i właściwego sposobu ich zastosowania.

Artykuł ten przybliży różne typy nawozów azotowych dostępnych na rynku, analizując ich właściwości oraz korzyści, jakie przynoszą roślinom. Dzięki temu czytelnik będzie mógł świadomie dokonywać wyborów, dostosowując nawożenie do specyfiki danej rośliny oraz warunków glebowych. Wiedza o nawozach azotowych i ich właściwościach staje się zatem kluczowym narzędziem w dbaniu o zdrowie i obfite plony naszych upraw.

Rodzaje nawozów azotowych

Jest wiele różnych nawozów azotowych, a ich klasyfikacja opiera się na zawartości różnych form azotu. Najpowszechniejszym kryterium podziału jest forma azotu obecna w nawozie. Zgodnie z tym podejściem wyróżniamy:

 • Nawozy amonowe,
 • Nawozy saletrzane,
 • Nawozy saletrzano-amonowe,
 • Nawozy amidowe (mocznik nawozowy).

Nawozy amonowe zawierają azot w postaci azotanu amonu. Z kolei nawozy saletrzane posiadają azot w formie azotanowej, a nawozy amidowe zawierają azot w formie aminowej. Każdy rodzaj nawozu rośliny przyswajają trochę inaczej.

Saletra amonowa

Najczęściej wybieranymi nawozami spośród wymienionych są nawozy saletrzano-amonowe, inaczej nazywane saletrą amonową lub saletrzakiem. Zawierają one azot zarówno w formie amonowej, jak i azotanowej, umożliwiając roślinom maksymalne wykorzystanie dostępnego azotu w glebie. Forma azotanowa jest preferowana przez rośliny, lecz niestety charakteryzuje się wysoką ruchliwością, co sprzyja łatwemu wymywaniu się z gleby. Z kolei formę amonową rośliny pobierają wolniej, jednak zatrzymuje się w glebie na dłużej. Jest to korzystne podczas fazy rozwoju i wzrostu systemu korzeniowego, zwłaszcza korzenia palowego.

Zarówno saletra amonowa, jak i saletrzak są łatwe w aplikacji oraz łatwo rozpuszczają się w wodzie. Najczęściej używa się ich przed posadzeniem lub wysiewem roślin uprawnych, choć możliwe jest także ich zastosowanie w okresie wzrostu roślin, zwłaszcza w fazie rozwoju. Warto jednak pamiętać, że saletrzak dodatkowo zawiera węglan wapnia lub węglan magnezu, co zapobiega jego zbrylaniu. Dodatkowo, węglany te wprowadzają do gleby lekko kwasowy odczyn, co może wpływać na pH gleby.

Nawozy azotowe – mocznik

Mocznik nawozowy jest nawozem mineralnym, w którym azot występuje w formie aminowej. Rośliny nie są w stanie bezpośrednio przyswajać azotu w tej postaci przez system korzeniowy. Jednak w glebie dochodzi do procesu przemiany formy aminowej azotu na formę amonową, a następnie azotanową. Dopiero tę ostatnią formę przyswajają rośliny efektywnie. Dzięki tym przemianom, azot dostarczony do gleby w postaci mocznika, staje się dostępny dla roślin przez długi czas. Azot w formie amonowej rośliny przyswajają także przez liście, dlatego mocznik często używa się jako oprysku.

Mocznik można stosować przed siewem, jednak warto pamiętać, że azot z tego nawozu uwalnia się znacznie wolniej niż azot z saletry czy nawozów amonowych. Nawiasem mówiąc, stosowanie mocznika wymaga odpowiednich warunków atmosferycznych, ponieważ nawozy azotowe z amoniakiem powinno stosować się przy sprzyjającej pogodzie. W przeciwnym razie amoniak może uwolnić się do atmosfery, nie zapewniając oczekiwanego efektu nawozowego.

Nawozy azotowe wieloskładnikowe

Nawozy azotowe nie ograniczają się jedynie do form, które zawierają wyłącznie azot w jednej z wcześniej wspomnianych postaci lub z minimalnym dodatkiem innych pierwiastków. Istnieje również kategoria nawozów wieloskładnikowych, które są kompleksowymi źródłami trzech kluczowych składników niezbędnych dla zdrowego wzrostu i rozwoju roślin: azotu (N), fosforu (P) i potasu (K). Ze względu na obecność tych trzech głównych pierwiastków, nawozy tego typu określa się jako nawozy NPK.

Nawozy NPK są uniwersalne i korzystnie wpływają na rozwój i wzrost różnorodnych roślin. Z powodu ich wszechstronności powszechnie stosuje się je zarówno przed siewem, jak i w okresie wegetacyjnym roślin. Warto jednak zachować szczególną uwagę podczas stosowania nawozów pogłównych, ponieważ skuteczność nawożenia roślin jest silnie uzależniona od warunków atmosferycznych.

Mocz jako nawóz – czy można nawozić moczem?

Zasadniczo mocz można wykorzystywać jako naturalny nawóz roślinny. Mocz człowieka zawiera substancje odżywcze, takie jak azot, fosfor, i potas, które są istotne dla wzrostu roślin. W praktyce, jednakże, stosowanie moczu jako nawozu wiąże się z pewnymi kwestiami higienicznymi i logistycznymi.

Zaletą moczu jako nawozu jest to, że dostarcza roślinom składników odżywczych w formie, którą mogą bezpośrednio przyswajać. Jednakże, przed nawożeniem swojego ogródka moczem, warto mieć na uwadze kilka kwestii natury higienicznej.

 1. Bezpieczeństwo sanitarno-higieniczne: Mocz może zawierać patogeny, zwłaszcza jeśli pochodzi od osoby, która wypijała dużo kawy, herbaty, czy przyjmowała leki.
 2. Stężenie substancji odżywczych: Zawartość składników odżywczych w moczu różni się w zależności od diety i zdrowia osoby. Kontrola ilości oraz ewentualne rozcieńczanie moczu mogą być konieczne, aby uniknąć zbyt wysokich stężeń niektórych substancji.
 3. Zastosowanie: Mocz można stosować jako nawóz poprzez bezpośrednie podlewanie roślin, jednak warto unikać bezpośredniego kontaktu moczu z liśćmi roślin, ponieważ może to prowadzić do oparzeń.

Ogólnie rzecz biorąc, stosowanie moczu jako nawozu jest praktykowane w niektórych społecznościach, zwłaszcza w kontekście uprawy roślin w warunkach ograniczonych zasobów. Także – nie mówimy nie, choć raczej stosujemy to rozwiązanie jako alternatywę dla innego rodzaju nawożenia i to raczej z rozwagą i umiarem.

Naturalne nawozy azotowe

Naturalne nawozy azotowe to organiczne źródła azotu, które są pochodzenia naturalnego i powstają w naturalnych procesach biologicznych. Te nawozy są bardziej przyjazne dla środowiska niż ich sztuczne odpowiedniki, ponieważ uzyskuje się je z substancji organicznych lub organicznych procesów rozkładu. Kilka przykładów naturalnych nawozów azotowych obejmuje:

 1. Kompost: Kompost to organiczny materiał roślinny, resztki jedzenia i inne substancje organiczne, które uległy procesowi rozkładu. Jest bogaty w składniki odżywcze, w tym azot, i może stanowić doskonały naturalny nawóz.
 2. Obornik: Obornik, czyli odchody zwierząt, to kolejne naturalne źródło azotu. Powszechnie stosuje się obornik jako nawóz organiczny w rolnictwie.
 3. Nawozy zielone: Rośliny azotochłonne, takie jak koniczyna, łubin, czy lucerna nazywa się nawozami zielonymi. Wprowadzanie ich do gleby poprawia zawartość azotu.
 4. Mocznik z naturalnych źródeł: Mocznik, choć istnieje także w syntetycznej formie, można również pozyskać z naturalnych źródeł, takich jak mocz zwierząt.
 5. Guano: Guano to odchody morskich ptaków, które są bogate w azot. Guano stosuje się jako naturalny nawóz, zwłaszcza na niektórych wyspach.
 6. Glony morskie: Wodorosty, również dostarczają azotu do gleby, zwłaszcza gdy są stosowane jako nawóz organiczny.

Stosowanie naturalnych nawozów azotowych przyczynia się do poprawy struktury gleby i wspierać długoterminowe zdrowie ekosystemu rolniczego.

Zobacz także:

Kompostownik – sposób na własny nawóz

Stosowanie nawozów azotowych

Nawożenie azotowe jest korzystne dla rozwoju roślin, jednak kluczowe jest świadome i odpowiednie ich stosowanie. Przede wszystkim ważne jest dopasowanie nawozu do rodzaju uprawianych roślin oraz charakterystyki gleby. Na glebach o kwaśnym pH, zaleca się unikanie siarczanu amonu, który może zakwaszać glebę i negatywnie wpływać na stan roślin.

Znajomość zawartości składników odżywczych w glebie oraz zrozumienie potrzeb żywieniowych roślin stanowi kluczowy element. Niektóre rośliny potrzebują nie tylko azotu, ale także innych pierwiastków, takich jak potas, fosfor czy siarka, aby prawidłowo się rozwijać. Różne rośliny mogą wymagać zróżnicowanego nawożenia przed siewem lub podczas wzrostu. Dlatego dobrze jest dostosować rodzaj nawozu azotowego do specyficznych potrzeb roślin. Warto więc zaplanować nawożenie w dwóch etapach. Niektórzy też używają mocznik nawozowy, jako nawozu długotrwałego, który pomaga w zaspokojeniu potrzeb roślin przez dłuższy czas.

Warto również pamiętać, że zarówno niedobór, jak i nadmiar azotu mogą być szkodliwe dla roślin. Czułe rośliny szybko reagują na nadmiar azotu, co może wpłynąć negatywnie nie tylko na ich wygląd, ale także na uzyskiwane plony. Dlatego konieczne jest precyzyjne dawkowanie nawozu, zgodnie z zaleceniami producenta umieszczonymi na opakowaniu. Zrozumienie tych kwestii pozwoli uzyskać oczekiwane efekty przy stosowaniu nawozów azotowych.

Kiedy nawozić rośliny azotem?

Nawozy azotowe są stosowane w przypadku niedoborów azotu. Sytuacje, w których rośliny wykazują objawy takie jak karłowacenie, blaknięcie zielonych części lub chloroza na starszych fragmentach, sygnalizują potrzebę uzupełnienia niedoboru tego pierwiastka.

Nawozy amonowe zwykle stosuje się przed siewem, a nawozy azotanowe przeważnie w okresie wzrostu roślin. Natomiast nawozy amidowe najlepiej sprawdzają się w formie nawożenia dolistnego.

Dawkowanie nawozów azotowych

Nawożenie roślin nawozami azotowymi wymaga uwzględnienia różnych czynników, takich jak rodzaj roślin, rodzaj nawozu azotowego, właściwości gleby oraz etap rozwoju rośliny. Istnieją różne rodzaje nawozów azotowych, z których każdy może być stosowany w określonych warunkach.

Nawozy amonowe, zawierające azot w formie amonowej, stosuje się zazwyczaj przed siewem lub sadzeniem roślin. Warto jednak unikać bezpośredniego kontaktu z korzeniami, aby zapobiec potencjalnym oparzeniom. Nawozy azotanowe, które zawierają azot w formie azotanowej, są skuteczne w okresie wegetacyjnym. Tego typu nawozy stosuje się już po posadzeniu roślin, a ich aplikację powtarza się przez cały sezon wzrostu.

Nawozy amidowe, takie jak mocznik, są nawozami długodziałającymi, co oznacza, że uwalniają azot stopniowo. Mogą być stosowane przed siewem i w trakcie wegetacji roślin. W przypadku mocznika, konieczne jest jednak ostrożne stosowanie, aby uniknąć oparzeń i negatywnego wpływu na rośliny.

Dawkowanie nawozu zależy od specyficznych potrzeb roślin i zawartości azotu w konkretnym nawozie. Zawsze warto stosować zalecenia producenta, które znajdują się na opakowaniu nawozu. Rozważne podział dawki nawozu na kilka mniejszych aplikacji w ciągu sezonu wzrostu może pomóc w lepszym wykorzystaniu składników odżywczych. Analiza gleby może dostarczyć informacji o jej potrzebach i pomóc w dostosowaniu nawożenia do konkretnych warunków uprawy.

Ważne jest, aby nie przedobrzyć z nawożeniem. Przenawożenie prowadzi do negatywnych skutków, takich jak nadmierne wzrosty pędów kosztem kwitnienia i owocowania. Optymalne nawożenie zależy również od rodzaju rośliny. Przykładowo rośliny liściaste, o dużym zapotrzebowaniu na azot, mogą wymagać częstszych aplikacji w porównaniu do roślin owocowych. Dostosowanie nawożenia do konkretnych warunków glebowych i klimatycznych danego obszaru zawsze jest zalecane.

Która forma nawozu azotowego działa najszybciej?

Azot w nawozach azotowych występuje w różnorodnych formach chemicznych. Niektóre z tych form są natychmiastowo absorbowane przez korzenie, podczas gdy inne wymagają procesów przekształcania w glebie.

Nawozy azotowe w formie amidowej charakteryzują się wolnym działaniem, ponieważ muszą ulec przekształceniu, najpierw do formy amonowej, a następnie do azotanowej, która jest dopiero przyswajalna dla roślin. Nawozy amonowe przemieszczają się słabo w profilu glebowym, co również sprawia, że działają wolniej. Najszybszym działaniem cechują się natomiast nawozy azotanowe, dlatego często są wybierane do nawożenia pogłównego.